vẽ món ăn


Nấu ăn là loại hình nghệ thuật vật chất đòi hỏi sự sáng tạo thích ứng với môi trường nhất

Hình minh họa: món ăn được chế biến vào ngày 11-3

About greenforus

Community based on Ho Chi Minh city set up by peoples caring for environment education, agriculture, culture... for Nature lovers dedicated to Vietnam development "Green for us, Green for you, Green for me" "Green for Vietnam" View all posts by greenforus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: