Mới biết: “củ ấu”


Củ này là củ ấu: thoạt nhìn có hình dáng như đầu của một động vật có hai sừng, nhân bên trong bùi, khô và ngọt như khoai . Lần đầu tiên gặp, mình nhìn nó mất 3 phút mà chưa định hình được là cái gì:

Củ ấu là thức ăn nhẹ ưa chuộng ở miền Tây Nam bộ, có thể được dùng để nấu canh (như là canh khoai môn). Đặc điểm sinh trưởng của củ ấu là mọc ở dưới nước.

About greenforus

Community based on Ho Chi Minh city set up by peoples caring for environment education, agriculture, culture... for Nature lovers dedicated to Vietnam development "Green for us, Green for you, Green for me" "Green for Vietnam" View all posts by greenforus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: