Mới biết: MÂY GAI RỪNG


Thấy nó như vầy:

Trông như trái dâu nhưng to, dẹt hơn, có vỏ mỏng cứng có gai. Nếm thấy có vị chua chua, ngọt ngọt, bùi và hương như sầu riêng pha với dâu ta, hăng hăng và rất lạ.

Tưởng tượng như nếu gần đây nó không được bán ngoài chợ ở Sài Gòn thì dù gặp nó ở trong rừng chưa biết có dám thử không nhỉ?

 

About greenforus

Community based on Ho Chi Minh city set up by peoples caring for environment education, agriculture, culture... for Nature lovers dedicated to Vietnam development "Green for us, Green for you, Green for me" "Green for Vietnam" View all posts by greenforus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: