“Đậu Hòa Lan” (Pisum sativum)


Hôm nay ra chợ gần nhà tìm mãi mới thấy được…loại đậu này nè!

đậu Hòa Lan

Hỏi: sao nó không được xanh tươi? thì người bán nói là: “tại nó được trồng tự nhiên, không có phẩm màu”

Ờ…thì là vậy…nhưng mà chắc tại mấy bữa trời nóng quá, cây bị thiếu nước phải không?

About greenforus

Community based on Ho Chi Minh city set up by peoples caring for environment education, agriculture, culture... for Nature lovers dedicated to Vietnam development "Green for us, Green for you, Green for me" "Green for Vietnam" View all posts by greenforus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: