concept of “Green”


Green for VietNam (GFV)

Green for Life

Green for Nature

Green for Peace

PEACE IN GREEN

Giấc mơ về một trái đất xanh

Màu xanh, màu của sự sống

Tái sinh

Hòa bình

Năng lượng

Năng lượng thiên nhiên là

cội nguồn để tái tạo sự sống

gốc rễ của tình yêu

nền tảng cho sự sáng tạo

của nhân loại

Yêu quý thiên nhiên là yêu quý sự sống, là yêu quý bản thân mình

Chung sống hòa bình với thiên nhiên

Là cách duy nhất để ta có thể tìm về cội nguồn hòa bình thực sự của loài người


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: