Category Archives: Uncategorized

Sandwich “niềm vui” không khó làm ;)

Một chút kiên nhẫn,một chút chuẩn bị chu đáo cộng với một chút sáng tạo và quan tâm đến người dùng bạn sẽ làm được một chiếc sandwich niềm vui rồi:


Banana from Hoa’s garden

So sweet…bum