Tag Archives: camellia

Rác và rêu ở Bidoup…

Bidoup hiện ra trong sương mù giăng giăng

 Bidoup-Núi bà

Rêu…ở đây

 Rác cũng ở đây… Continue reading


Rush to Di Linh (2)

You’re so calm to touch,

…the way you are

…stay there

…just look at me

…see through where I have belonged to!

 Di Linh 4

Continue reading


The back scene of Dambri

Nature through us

 Dambri 2

Be awake

Continue reading


Đambri …đợi chờ…chờ đợi

“Theo truyền thuyết, ngày xưa có một đôi trai gái người K’ho yêu nhau và thường hẹn hò bên thác nước. Vào một ngày nọ, chàng trai bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái khóc mãi, chờ mãi, nhưng không thấy người yêu quay lại. Lâu ngày, nước mắt của cô gái đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Người K’ho đặt tên thác là Đambri – nghĩa là “đợi chờ”

IMG_6936

Continue reading


Endeavour to Camellia (1)

(1)  Ant 2

The ant

Where are you from?
Where are you for?
You just know the process
Don’t care the point
of the beginning
of the end
ya? Continue reading