Tag Archives: chocolate

“Chocolate tươi”

Từ trước tới giờ toàn nhận chocolate…ít hay đi mua, hôm nay làm thử “chocolate tươi” mới biết vừa dễ vừa khó làm sao…

Trước tiên là nguyên vật liệu không rẻ tí nào, tìm đúng nhãn hiệu có ở Việt Nam cũng không dễ!

Chocolate của mình nó thành như vầy…mình quậy ra làm sao mà đường nó chưa có tan…huhu

 thỏi 1

Continue reading