Tag Archives: money

vs home-made quality?

Today I tried this:

corn-milk

corn-milk

So sweet (>.<)

Once again, I’ve thought: “the home-made is the best-made!”


Vé xe buýt…31/12/12

Hôm nay nhờ đi chuyến xe buýt 88 cuối cùng mà mình nhớ ra cái này:

 vé xe buýt

Lúc tấp nập quá cũng vì hết tiền lẻ mới nhớ đem nó ra thì được cô thu vé hỏi cho cổ xin luôn cái tập vé bởi vì…xong hôm nay là hết hạn sử dụng rồi… Continue reading