Tag Archives: recycle

Homemade yogurt & me!

This morning I wake up early then found this:

homemade yorgurt

Oops… It is poured…hizz…became sicked like me… 😦

That’s my fault that I was exhausted & went into sleeping soon while I forgot eating this last night…

So sorry to my homemade yogurt!!!


An elephant be called “Imam”

How big & strong is he?!

for green

Continue reading


Changes of livings around

Birds around my house at the sunset

Birds around

Continue reading


“Extra virgin coconut oil”

That’s real endeavour to pull again the oil into a cup, still…

You sealed with my regret today:

 extra virgin coconut oil

Continue reading


“Mắt mực”

 

Hôm nay đi ra chợ mua được 3 con mực được người ta nói là “rất tươi”

Bây giờ phải làm sạch nó…

Con mực sau khi đã cắt bỏ mắt đi như vầy nè:

 Đầu mực

Continue reading


Rác và rêu ở Bidoup…

Bidoup hiện ra trong sương mù giăng giăng

 Bidoup-Núi bà

Rêu…ở đây

 Rác cũng ở đây… Continue reading


Vé xe buýt…31/12/12

Hôm nay nhờ đi chuyến xe buýt 88 cuối cùng mà mình nhớ ra cái này:

 vé xe buýt

Lúc tấp nập quá cũng vì hết tiền lẻ mới nhớ đem nó ra thì được cô thu vé hỏi cho cổ xin luôn cái tập vé bởi vì…xong hôm nay là hết hạn sử dụng rồi… Continue reading


cái máy in cũ

Vừa lúc dọn dẹp đã có chuyện xảy ra làm mình hết sức nhức đầu…suy nghĩ nhiều quá tới mức bị cái anh sửa máy in nói đại ý là: bị mất khả năng ngôn ngữ…hic

Là vì cái này:

 máy in

Hôm nay Mẹ mình nói: ở dơ thì dễ ở sạch thì khó

Bây giờ mình biết: mua đồ thì dễ, xài đồ thì khó, quăng đồ làm sao mới nhức đầu…

Continue reading