Tag Archives: spot

Revival & energy with moments around

Now, how amazing world we are living is!

Thanks to man-made, home-made & nature-made things just happening around us for our realization & creativities (^.^)

09~28.11

09~28.11


Changes of livings around

Birds around my house at the sunset

Birds around

Continue reading


Thăm vườn nhà bạn ở Quận 9

 Hôm qua được mời đi thăm vườn nhà bạn cũ

Thấy hoa ngày tết ở trạm xe buýt

 trạm xe bus

Continue reading


Dr.Yersin on top of the Hon Ba

As your old growth herb tea trees have spread abroad now

Dr. Alexandre Yersin !

You’ re here-  the hero of  botanical world

Hon Ba tea-trees

Continue reading


Along to the Hon Ba

Tree branches upward in thousands of faces,

They are here in thousands of years

mt.Hon Ba

Continue reading


Rác và rêu ở Bidoup…

Bidoup hiện ra trong sương mù giăng giăng

 Bidoup-Núi bà

Rêu…ở đây

 Rác cũng ở đây… Continue reading


Gió và hoa trên Liangbiang

Liangbiangflower

Continue reading


Sương Liangbiang

Sương Liangbiang 3

Continue reading


Ở trên đỉnh Liangbiang có gì?

Image

Continue reading


Cây dừa Mũi Né ơi…

Đứng một mình gần cái cây này đây vào chiều nay

 Mui ne 2

Continue reading